Xem bảng giá chứng khoán HASTC hiện nay như thế nào?

HASTC là từ viết tắc của trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, được thành lập theo quyết định số 27/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ, và đưa vào hoạt động chính thức năm 2005 với các hoạt động tổ chức thị trường chứng khoán niên yết , đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu.

Hơn 6 năm hoạt động chính thức trên quy mô với 3 sàn giao dịch thứ cấp trên nên tảng công nghệ: cổ phiếu, thị trường trái phiếu Chính phủ và thị trường UPCoM, cùng với đó là sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội ổ chức các hoạt động đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

Chức năng của Sở GDCK Hà Nội là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành thị trường giao dịch chứng khoán. Mục tiêu hoạt động của Sở GDCK Hà Nội là tổ chức vận hành thị trường giao dịch chứng khoán minh bạch, công bằng, hiệu quả; phát triển hạ tầng cơ sở và các sản phẩm mới phục vụ cho thị trường, tăng cường thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, thể hiện vai trò là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, đảm bảo lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia thị trường.

Xem bảng giá chứng khoán HASTC hiện nay như thế nào?

Các quy định giao dịch chứng khoán niêm yết

1.Thời gian giao dịch: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ)

Buổi sáng: 09h00-11h30

Buổi chiều: 13h00-15h00

2.Giá tham chiếu của cổ phiếu:

Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là giá cơ sở của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Giá cơ sở là mức giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục trong 15 phút cuối cùng của thời gian giao dịch trong ngày theo quy định. Trường hợp không có giao dịch được thực hiện trong thời gian trên, giá cơ sở được xác định bằng mức giá thực hiện cuối cùng trong ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục.

3.Biên độ dao động giá:

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu đang giao dịch là ±10%.

Không áp dụng biên độ dao động giá đối với các giao dịch trái phiếu.