Xem bảng giá cà phê trực tuyến miễn phí hiện nay

Bảng giá cà phê trực tuyến trên các sàn giao dịch ICE – New York, ở sàn giao dịch MBF – Branzil là nơi có sản lượng cà phê lớn nhất trên thế giới hiện nay. Còn ở thị trường Việt Nam hiện có nhiều tiềm năng cùng tìm hiểu bảng giá cà phê trực tuyến miễn phí trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở Giao dịch
12/18 99.70 -0.95 -0.94 19741 100.85 99.50 100.50 100.65 177017 Giao dịch
03/19 103.15 -0.90 -0.86 10630 104.25 102.95 104.10 104.05 74574 Giao dịch
05/19 105.55 -0.90 -0.85 7182 106.55 105.30 106.50 106.45 30157 Giao dịch
07/19 107.95 -0.90 -0.83 2435 108.95 107.75 108.75 108.85 16262


Giá cà phê trực tuyến miễn phí hôm nay
 giảm sau khi cả arabica và robusta đều chốt phiên hôm qua (18/10) giảm. Cụ thể, giá robusta giao tháng 5 giảm 0,2% trong hôm qua và chốt phiên ở 1.766 USD/tấn. Giá arabica giao trong cùng kỳ cũng giảm 0,7% xuống 1,189 USD/pound; trong phiên giao dịch giá có lúc xuống thấp nhất hai tháng.

Xem bảng giá cà phê trực tuyến miễn phí

Bảng giá cà phê trực tuyến Arabica Braxin (Sàn BMF – SãoPaulo, Braxin)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước
12/2018 115.80 +0.45 +0.39 11 115.80 115.05 115.05 115.35
03/2019 119 +1.15 +0.98 11 119 119 119 117.85
09/2019 125.75 -1.15 -0.91 12 125.75 125 125 126.90
12/2019 130.25 -1.2 -0.91 5 130.25 130.15 130.15 131.45