Tìm hiểu kiến thức cơ bản về corda blockchain là gì?

Blockchain đang trở thành một trong những chủ đề nóng nhất trong khoa học máy tính. Blockchain được coi là phát minh vĩ đại nhất kể từ thời điểm ra đời của Internet. Có hàng ngàn công ty, tổ chức tham gia đầu tư nghiên cứu công nghệ blockchain và cho ra đời hàng ngàn các phiên bản ứng dụng, giao thức của blockchain. Bên cạnh đó cùng tìm hiểu Corda Blockchain là gì nhé.

Corda Blockchain là gì?

Corda là một blockchain được cấp phép (permissioned blockchain) được kiểm soát và phát triển bởi R3 và các tổ chức tham gia vào giao dịch. R3 Corda là một sổ cái logic tổng quát, trong đó tất cả các tác nhân kinh tế tương tác cho phép các bên ghi lại và quản lý các thỏa thuận với nhau một cách an toàn, nhất quán, đáng tin cậy, riêng tư và có thẩm quyền.

Kiến trúc và lựa chọn chiến lược của Corda hướng đến việc ghi lại và thực hiện các thỏa thuận tài chính bao gồm ba tầm nhìn chính: thứ nhất, các hồ sơ do hệ thống này quản lý sẽ chỉ có thể truy cập được đối với các tác nhân có lợi ích hợp pháp trong tài sản và thỏa thuận mà họ quản lý. Thứ hai, hành vi của các thỏa thuận do hệ thống quản lý sẽ được mô tả trong mã máy tính đề cập rõ ràng và đạt được tính hợp pháp của nó từ văn bản pháp lý bổ sung. Và cuối cùng, để đạt được sự chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng tài chính, các phần của hệ thống phải và sẽ phải mở: mã nguồn mở, quy trình phát triển mở, các tiêu chuẩn công nghiệp và công nghệ mở. Qua đó, đã giải thích phần nào về khái niệm Corda BlockChain là gì.

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về corda blockchain là gì?

Các hoạt động và tính năng của Corda BlockChain là gì?

Ghi lại và quản lý sự tiến hóa của các thỏa thuận tài chính và các dữ liệu được chia sẻ khác giữa hai hoặc nhiều bên nhận dạng theo cách được xây dựng trong các cấu trúc pháp lý hiện có và tương thích với các quy định hiện hành và đang nổi lên.

  • Hỗ trợ sự đồng thuận giữa các công ty ở cấp độ giao dịch cá nhân, không phải là một hệ thống toàn cầu.
  • Xác thực giao dịch chỉ giữa các bên tham gia giao dịch.
  • Hỗ trợ một loạt các cơ chế đồng thuận.
  • Ghi lại các liên kết rõ ràng giữa các tài liệu pháp lý của con người và mã hợp đồng thông minh.
  • Sử dụng các công cụ tiêu chuẩn của ngành.
  • Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu trong một thỏa thuận với chỉ những người có quyền hoặc có đặc quyền hợp lý đối với nó.

Corda Blockchain là gì? là bắt đầu như một sổ cái toàn cầu duy nhất. Trong trường hợp giao dịch liên quan đến một nhóm nhỏ các bên, corda cố gắng giữ cho các dữ liệu liên quan hoàn toàn nằm trong phân nhóm. Qua những thông tin cơ bản, cũng đã giúp mọi người phần nào hiểu được những khái niệm cơ bản về các ứng dụng tài chính, và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.