Quyền thừa kế là gì? Thời điểm, địa điểm mở thừa kế?

Người thừa kế hay quyền thừa kế? đây là những quyền mà bạn cần phải biết, thời điể và địa điểm này mở thừa kế? ở trong văn bản (Điều 609, 610, 611 Bộ luật dân sự năm 2015) cùng tìm hiểu quyền thừa kế là gì ở bài viết sau đây.

Quyền thừa kế là gì?

Có nghĩa là quyền của tổ chức, cá nhân được hưởng tài sản do người chết để lại theo đúng di chúc hoặc theo pháp luật quy định. Người được hưởng có quyên định đoạt tài sản của mình, để lại người thừa kế theo đúng quy định pháp luật.

Quyền thừa kế là gì? Thời điểm, địa điểm mở thừa kế?

Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân

Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Thời điểm, địa điểm mở thừa kế

  1. Thời điểm mở di chúc đối với những cập vợ chồng thì người chết thứ 2 sau cùng có quyền mở di chúc cho người thừa kế.

Ngoài ra tại tòa án nếu một người đã chết thì thời điểm mở thừa kế là 1 trong những vấn đề sau đây được xác định như sau:

a) Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

b) Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

c) Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

d) Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống;

2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.