Quy trình và phương thức giao dịch thị trường chứng khoán tập trung

Thị trường chứng khoán phi tập trung được viết tắc là OTC – over the counter market được biết đến xuất hiện sớm nhất cho sự phát triển và hình thành chứng khoán là nền tảng góp phần rất lớn cho thị trường chứng khoán.

Quá trình hình thành và Phát triển OTC

Trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành và phát triển trên thị tường chứng khoán, cho các giao dịch mua và bán được thực hiện thông qua các sàn giao dịch ngân hàng hoặc công ty chứng khoán hình thức giao dịch chủ yếu là mua bán trực tiếp hoặc thủ công.

Thị trường chứng khoán phi tập trung được đặt dưới sự quản lý, điều hành của các tổ chức do pháp luật quy định và chịu sự quản lý của nhà nước.

Với sự phát triển của kỹ thuật tin học, Thị trường chứng khoán phi tập trung phát triển rất nhanh chóng trở thành một loại hình chứng khoán hiện đại. Thị trường chứng khoán phi tập trung – OTC (khác với thị trường chứng khoán chợ đen) là một thị trường chứng khoán được tổ chức chặt chẽ bởi các tổ chức theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lý của Nhà nước.

Tại thị trường chứng khoán đang ở mức niên yết trên các sàn giao dịch chứng khoán, giao dịch nhiều nhất bởi các nhà môi giới tự kinh doanh và tạo nên thị trường có sự liên kết với nhau nhiêu hơn thông qua mạng dịch vụ viễn thông dữ liệu diện rộng chủ yếu dựa trên cơ sở thương lượng giá.

Một điều cần lưu ý: Thị trường OTC và Thị trường chứng khoán chợ đen là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau – Ở Việt Nam, nhiều nhà đầu tư hay hiểu lầm thị trường OTC là thị trường chợ đen. Thị trường chợ đen không có sự quản lý của nhà nước, nên độ rủi ro rất cao.

thị trường chứng khoán tập trung

Phương thức giao dịch chứng khoán tập trung OTC

Có 3 hình thức giao dịch tại thị trường chứng khoán OTC được thực hiện chủ yếu dưới các hình thức sau đây.

  • Phương thức giao dịch thỏa thuận giản đơn
  • Phương thức giao dịch báo giá
  • Phương thức giao dịch có sự tham gia của nhà tạo lập thị trường