Quy hoạch đất ở xây dựng mới là gì? Xin giấy phép xây dựng như thế nào?

Đất quy hoạch mới xây dựng là từ nhiều người đang quan tâm và nó rất mơ hồn. Một ví dụ cụ thể: Có 1 gia đình có 1 lô đất ở đường Trần Não, do bận việc kinh doanh quán xá nên không đụng đến, nay trong quy hoạch đất đai nên phát thuộc khu vực xây dựng mới nên cần phải biết định nghĩa này không, về hạn chế quyền, về rủi ro mua bán, về xin xây dựng, về khả năng thu hồi …

Có 2 loại đất rất ok: đất hiện hữu chỉnh trang và đất khu dân cư ở xây dựng mới [ tất là trước đó trống giờ theo qui hoạch là đất ở, chỉ việc xin phép theo qui hoạch, đóng tiền chuyển mục đích rồi xây thôi]

Đất nhà bác theo diện quy hoạch mới, lên khu dân cư chỉnh trang. có 2 trường hợp quy hoạch, khong biết đất bác hiện giờ trên quận theo diện sử dụng đất đô thị, đất ở lâu dài, hay có thời hạng. trường hợp 2 là đất bác sẽ được quy hoạch theo dạng tái định cư
Quy hoạch đất ở xây dựng mới là gì? Xin giấy phép xây dựng như thế nào?

Về việc xin cấp phép xây dựng:

Việc xin cấp giấy phép xây dựng mới cho công trình, nhà ở được thực hiện theo quy định của Luật Dân sự 2014 và các văn bản pháp lý liên quan. Trong đó, Điều 94 – Luật Xây dựng 2014 có quy định như sau:

Điều 94. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;

c) Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.