Private Blockchain là gì

Private Blockchain là gì với người dung chỉ được quyền đọc dữ liệu, không cho phép người dung đọc dữ liệu trong một số trường hợp cụ thể, bên thứ ba là sàn giao dịch sẽ có mọi quyền quyết định thay đổi trên blocjchain, do đó mà thời gian xác nhạn nhanh hơn và chỉ cần một lượng nhỏ thiết bị tham gia để góp phần xác nhận giao dịch.

Blockchain có nhiều loại khác nhau, điển hình với ba kiến trúc, Public Blockchain, Private Blockchain và Consortium Blockchain. Với các tên gọi, loại public blockchain với khả năng cho bất kỳ ai cũng có quyền đọc và ghi dữ liệu trên blockchain, quá trình xã thực đòi hỏi có hang vạn node tham gia. Tấn công vào kiến trúc này là điều bất khả thi với chi phí cực kỳ cao. Vậy còn Cái tên cuối là Consortium Blockchain hay còn gọi là Permissioned, thuộc một dạng khác của Private Blockchaun nhưng bổ sung them nhiều chức năng nhất định, kết hợp được các niềm tin cho người thực hiện giao dịch mua bán bitcoin trên private blockchain. Các ngân hang tổ chức tài chính sử dụng blockchain cho riêng mình sẽ là ví dụ điển hình cho kiến trúc blockchain này.

Private Blockchain là gì
Private Blockchain là gì

Sự khác biệt trong Public Blockchain và Private Blockchain là gì

Nói đến sự khác biệt phải kể đến điểm tương đồng trước. Cả hai là mạng ngang hang P2P (Peer to peer) trong đó người tham gia có bản sao ghi chép với giao dịch số đã được xác nhận, Với hai hình thức này đều duy trì các bản sao đồng bộ thông qua giao thức đồng thuận – consensus, và cả hai đều đảm bảo về việc không thể thay đổi sổ cái, ngay cả khi có người tham gia nào đó bị lỗi khi giao dịch. Để phân biệt rõ ràng giữa hai loại blockchain này cần hiểu dược thuộc tính cốt lõi cấu thành của nó, là tư những người kiểm chứng hay còn gọi là validator của nó và cơ chế thúc đẩy khuyến khích các trình xác nhận hợp lệ. Dùng sự khác nhau của Microsoft word và google docs tương tự như Private blockchain và public blockchain. Với sự công khai của mình trên google các nhà kiểm chứng phải xác nhận đầy đủ, nhưng rất nhanh chóng và bất kỳ đâu thay vì với một file phải tải về để xem xét và chỉnh sửa được. do đó mà public ở đây có môt ưu điểm hơn private, Với phí giao dịch cao hơn và nhiều giao dịch khiến kẻ xấu có nhiều cách để dễ dàng theo dõi. Với cách phân biệt này, bạn sẽ dễ dàng hiểu Private Blockchain là gì

Cơ hội và cách đầu tư cho Private Blockchain là gì

Các sàn giao dịch blockchain dù như thế nào đều có những bất lợi và thuận lợi của riêng nó. Private Blockchain là gì và cách ứng dụng để thực hiện thu lợi nhuận từ các sàn giao dịch uy tín, đẩy mạnh tài chính và có thêm kinh nghiệm trong kinh doanh và tài chính.