Nội dung chính quy định đất ở nông thôn là gì?

Đất nông nghiệp được nhìn thấy nhiều nhất ở cùng quê, nông thôn bao gồm: đất để xây dựng nhà, những công trình phục vụ như cầu sinh hoạt cho người dân, phù hợp với dân cư nông thôn và được cơ quan nhà nước có thẩm quyên xét duyệt.

Nội dung chính quy định đất ở nông thôn là gì?Nội dung quy định đất ở nông thôn là gì?

  1. Đất ở tại nông thôn bao gồm cả đất xây dựng nhà ở và đất xây dựng các công trình phục vụ đời sống như vườn ao, trên cùng một thửa đất thuộc vụ vực nông thôn. Loại đất này phù hợp với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
  2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ quy định hạn mức đất được giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại khu vực nông thôn sao cho phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương. Và đương nhiên tất cả những điều đó cần căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thông của nhà nước.
  3. Việc phân bổ đất nông thôn là gì? phải nằm trong kế hoạch sử dụng đất đai được cấp giấy phép , công trình đảm bảo đủ tiện nghi trong sản xuất và đời sống cho người nôn dân và cuối cùng là hướng đi hiện đại hóa khu dân cư nông thôn.
  4. Nhà nước đã tạo điều kiện chính sách cho người dân ở nông thôn có những nên tận dụng đất nông nghiệp để trồng trọt và sản xuất nông nghiệp, hạn chế mở rộng dân cư trên đất nông nghiệp,  Đồng thời nhà nước cũng nghiêm cấm việc xây dựng nhà ở ven các trục đường giao thông trái với quy hoạch khu dân cư nông thông đã được các cơ quan chức trách có thẩm quyền xét duyệt.