Nhà đầu tư thứ cấp là gì?

Cũng như trên mọi thị trường mua bán hiện nay, đứng sau mỗi vụ mua bán đều có hai chủ thể là người bán, người mua. Nếu nhìn một cách bao quát đơn giản về thị trường, ta sẽ dễ dàng thấy bên cạnh những người chỉ bán hoặc chỉ mua, lại có những người lúc thì mua, lúc thì bán. Người chỉ bán được gọi là người sản xuất, tạm gọi là nhà đầu tư sơ cấp, những người này thường có rất nhiều tiền, họ là người bỏ vốn để có quyền sử dụng và tạo dựng ra bất động sản để bán.

Vậy nhà đầu tư thứ cấp là gì? Và họ có vai trò như thế nào trong thị trường mua bán này? Chúng ta sẽ cùng tìm hiều trong bài viết này.

Định nghĩa nhà đầu tư thứ cấp là gì?

Nhà đầu tư thứ cấp chính là những người mua vào giá thấp sau đó chờ cơ hội để bán ra với giá cao hơn, hay còn gọi là thương nhân, họ chính là nhà đầu tư thứ cấp. Họ không phải là người tạo dựng ra thị trường, nhưng tham gia thị trường bằng cách mua vào để bán ra. Họ là những người không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất. Họ mua tất cả nếu có người cần bán, và tất nhiên họ sẽ mua nó với giá thấp sau đó bán tất cả những bất động sản họ đã mua cho những người cần mua với giá cao hơn. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi nhà đầu tư thứ cấp là gì?

Nhà đầu tư thứ cấp là gì?
Nhà đầu tư thứ cấp là gì?

Vai trò của nhà đầu tư thứ cấp là gì trong quá trình mua bán bất động sản?

Thử nghĩ xem trên thị trường chỉ tồn tại nhà đầu tư sơ cấp và người sử dụng, hai người này không đủ để tạo ra một thị trường mua bán được. Cho nên có thể nói thị trường mua bán chỉ thực sự hình thành khi có các nhà đầu tư thứ cấp tham gia với tư cách thương nhân. Vậy vai trò của nhà đầu tư thứ cấp là gì?

Ta có thể thấy rằng sự xuất hiện của nhà đầu tư thứ cấp, hay còn được gọi là thương nhân, là kết quả tự nhiên của phân công giai cấp lao động trong xã hội. Vị trí không thể thay thế của nhà đầu tư thứ cấp nằm ở các giai đoạn là người trung gian và phân phối. Hoạt động giao dịch có sự tham gia của nhà đầu tư thứ cấp là cần thiết và được trả thù lao.

Vậy ta có thể thấy rằng vai trò của nhà đầu tư thứ cấp khá là quan trọng trong quá trình mua bán của thị trường, mặc dù chỉ đóng là vai trò trung gian nhưng nhà đầu tư thứ cấp đã tạo được vị thế khó có thể thay thế được.