Mức giá xăng cao nhất kỉ lực trong 3 năm trở lại đây

Tại các doanh nghiệp xăng dầu đã công bố mức giá xăng dầu niên yết bán với mức giá xăng RON 95 hiện đang có mức giá 25,234 đông/lít (ở vùng 1). Các khu vực miền núi, cảng biển có mức giá hiện cho xăng RON 95 giá 26,353 đồng/lít (vùng 2).

Đến thời điểm hiện tại đang có mức giá khá cao trong lịch sử RON 95, đã đạt mức gí bán kĩ lực trong 3 năm trở lại đây. cụ thể đối với mức gí xăng RON 95 hiện đang cao nhất mức giá tăng cho mỗi đợt điều chỉnh 3,534 đồng/lít, ngoài ra mức giá xăng dầu ở các doanh nghiệp đang bán mức giá 24,435 đồng/lít.

“Vừa rồi xăng E5 tăng hơn 1.300 đồng/lít có ý kiến là tăng sốc nhưng nếu không dùng quỹ để bù hơn 3.042 đồng/lít thì xăng E5 phải tăng tới hơn 4.300 đồng. Tương tự RON 95, Quỹ bình ổn cũng vẫn phải bù 1.300 đồng/lít”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay.

Kể từ đầu năm, giá xăng E5 RON 92 đã tăng giá 3 lần, với tổng mức tăng 3.530 đồng/lít, còn lại là các lần giữ nguyên giá.

Mức giá xăng cao nhất kỉ lực trong 3 năm trở lại đây

Bảng cập nhật giá xăng dầu mới nhất năm 2019

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giá bán và giá cơ sở

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

Xăng RON 92

24.900

25.538

– 638

Dầu điêzen 0,05S

21.330

22.556

– 26

Dầu hỏa

22.370

22.644

– 174

Dầu madút 180CST 3,5S

18.290

18.860

– 570