Kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính trong 1 phút cho người mới bắt đầu

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế đã được kế toán viên trình bày ở dưới dạng bảng biểu. Nhằm cung cấp các thông tin liên quan về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, mà có thể đáp ứng được các yêu cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

Báo cáo tài chính là vấn đề thường được đề cập và nhắc đến nhiều nhất trong lĩnh vực kế toán, nhưng không phải ai cũng hiểu chính xác và chi tiết về báo cáo tài chính. Vậy bạn đang thắc mắc không biết nên đọc báo cáo tài chính như thế nào cho đúng và nhanh nhất. Bài viết hôm nay chúng tôi, sẽ giúp các bạn gỡ bỏ thắc mắc về vấn đề này. Mời bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây.Kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính

Kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính nhanh và hiệu quả

Như các bạn đã biết, báo cáo tài chính bao gồm ba loại chính là:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả các hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Trong ba loại báo cáo này sẽ có cách đọc riêng biệt nhau, không cái nào giống với cái nào. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ các bạn kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất, chỉ trong vòng 1 phút.

Xem báo cáo tài chính của các công ty cần chú ý mục gì?

Đọc báo cáo tài chính trong Bảng Cân Đối Kế Toán

– Trong bảng cân đối kế toán, điều đầu tiên mà bạn cần quan tâm tới là tài khoản 131 và tài khoản 331.

+ Xác định xem công nợ cần phải thu của khách hàng và phải trả cho nhà cung cấp có khớp hay là không?

+ Nếu tài khoản 131 và 331 giảm hơn so với cùng kỳ thì mới được đánh giá là tốt.

+ Tài khoản 131 tuyệt đối không được chiếm tỉ trọng quá cao ở trong phần tài sản

+ Tài khoản 331 tuyệt đối không được chiếm tỉ trọng quá cao ở trong phần vốn chủ sở hữu.

Đọc báo cáo tài chính trong Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

– Cách đọc báo cáo tài chính ở trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Thì trước tiên bạn cần phải xác định nhanh các con số đã phù hợp và chính xác không.

+ DTT= DT- các khoản giảm trừ – thuế xuất khẩu, thuế TTĐB, …

+ LN gộp = DTT- GVHB

+ KQHĐKD= LN gộp + DTTC – chi phí tài chính – chi phí quản lý của doanh nghiệp.

Cho nên, khi đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp, bạn cần phải quan tâm tới phần lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, doanh thu, doanh thu thuần, giá vốn hàng bán. Từ các yếu tố này, bạn mới có thể căn cứ vào số liệu năm trước để so sánh và đánh giá được sự phát triển của doanh nghiệp mình.

Đọc báo cáo tài chính trong Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho chúng ta biết được vòng quay luân chuyển của vốn. Khả năng thu hồi vốn của một doanh nghiệp là nhanh hay chậm, thông qua các tài khoản 511, 131, và 111.

Đồng thời chi tiết lại các khoản đầu tư tài chính của một doanh nghiệp, vì vậy  khi đọc báo cáo tài chính trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chúng ta cần phải xem dòng tiền kinh doanh trong các kỳ có bị âm hay là không, nó có ổn định không để từ đó mới xác định được chính xác khả năng đầu tư của doanh nghiệp, khả năng chi trả khoản nợ, khả năng quản lý các khoản phải thu, ….

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, sẽ cho chúng ta biết được lượng tiền mặt có sẵn của công ty. Đồng thời, giúp bạn theo dõi dòng tiền ra, vào khỏi công ty trong khoảng thời gian báo cáo.

  • Dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh: Phân tích việc sử dụng tiền mặt của công ty, mục đích để đạt được tình trạng lãi hay lỗ như ở kết quả kinh doanh.
  • Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư: bao gồm dòng tiền vào và ra có liên quan đến các  hoạt động đầu tư, mua sắm và thanh lý… tài sản cố định, các tài sản dài hạn khác.
  • Dòng tiền từ các hoạt động tài chính: cho biết được doanh nghiệp đó đã thanh toán hay mua những tài sản tài chính nào, chẳng hạn như là các khoản nợ ngân hàng.

Kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính

Kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính: nghe những con số kể chuyện?

Có 4 loại chỉ số báo cáo tài chính quan trọng:

Chỉ số thanh toán: Là các chỉ số trong loại này, nó được tính toán và sử dụng để quyết định xem liệu rằng – một doanh nghiệp nào đó có thể có khả năng thanh toán được các nghĩa vụ phải trả ngắn hạn hay không?

Chỉ số hoạt động: Là các chỉ số hoạt động, nó cho thấy được doanh nghiệp đó có hoạt động tốt như thế nào? Trong các chỉ số của loại này thì sẽ được chia ra thành các chỉ số: Lợi nhuận hoạt động và hiệu quả hoạt động. Các chỉ số về lợi nhuận hoạt động thì cho biết được tổng thể khả năng sinh lợi của một công ty, còn chỉ số về hiệu quả hoạt động lại cho thấy được doanh nghiệp đó đã sử dụng tài sản hiệu quả đến mức nào?

Chỉ số rủi ro: là chỉ số bao gồm cả rủi ro kinh doanh và tài chính. Rủi ro kinh doanh thường liên quan đến các sự thay đổi trong thu nhập. Ví dụ như rủi ro của dòng tiền thường không ổn định qua các thời điểm khác nhau. Rủi ro tài chính có nghĩa là rủi ro liên quan đến cấu trúc tài chính của công ty, chẳng hạn như việc sử dụng nợ.

Chỉ số tăng trưởng tiềm năng: Là các chỉ số hết sức có ý nghĩa quan trọng với các cổ đông và các nhà đầu tư. Mục đích xem xét là các công ty đáng giá đến đâu, đồng thời cho phép các chủ nợ có thể dự đoán được khả năng trả nợ từ các khoản nợ hiện hành và đánh giá các khoản nợ tăng thêm nếu có.

Lưu ý cần thiết khi đọc báo cáo tài chính

  • Chúng ta nên nhớ một điều là tất cả các báo cáo trên đều được sử dụng và phục vụ cho các hoạt động kiểm toán và thanh toán thuế.
  • Nên hỏi lại chắc chắn với kế toán, nếu như bạn đang có bất kỳ các câu hỏi, mà bạn cảm thấy không chắc chắn về những gì mà mình đang đọc.
  • Phải lên lịch để kiểm toán độc lập ít nhất là 1 lần mỗi năm, như thế mới đảm bảo chinh xác và nhất quán về báo cáo tài chính của doanh nghiệp bạn.

Trên đây là toàn bộ thông tin hướng dẫn kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính, cực kỳ hiệu quả và chính xác dành cho người mới bắt đầu, cùng những lưu ý cần thiết khi đọc báo cáo tài chính mà bạn đang cần quan tâm. Cảm ơn bạn đã dành riêng thời gian quý báu để theo dõi bài viết, hãy cập nhật và tiếp tục theo dõi những bản tin mới nhất tại vietnammoi.vn bạn nhé.