GTNFoods thua lỗ, lợi nhuận của Vinamilk quí IV giảm hơn 100 tỉ đồng

Lợi nhuận sau thuế của Vinamilk giảm hơn 100 tỉ đồng (tương đương 4,7%) trong quí IV/2019 khi công ty này hoàn tất thâu tóm 75% doanh nghiệp cùng ngành sữa là GTNFoods.

Sản phẩm sữa Vinamilk bày bán tại siêu thị. Ảnh: Song Ngọc.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – Mã: VNM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy doanh thu thuần quí IV vừa qua đạt 14.239 tỉ đồng, tăng trưởng 9,5% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận gộp cũng cải thiện 8,4% lên 6.680 tỉ đồng, tương ứng với biên lãi gộp gần 47%.

Do các khoản chi phí tài chính, bán hàng, quản lí doanh nghiệp cùng tăng mạnh, trong khi thu nhập từ hoạt động khác giảm 68 tỉ đồng nên lãi sau thuế của Vinamilk trong quí IV giảm 108 tỉ đồng (hay 4,7%) so với cùng kì năm trước, xuống còn 2.176 tỉ đồng.

Lợi nhuận cho cổ đông công ty mẹ cũng giảm 4,3% xuống 2.202 tỉ đồng.

(Đơn vị: Tỉ đồng) Quí IV/2019 Tăng/giảm so với cùng kì Cả năm 2019 Tăng/giảm so với năm trước
Doanh thu thuần 14.239 9,5% 56.318 7,1%
Lợi nhuận gộp 6.680 8,4% 26.572 8,0%
Biên lãi gộp 46,9% 47,2%
Doanh thu HĐ tài chính 234 30,2% 807 6,2%
Chi phí tài chính 71 182,2% 187 58,4%
Chi phí bán hàng 3.701 10,1% 12.993 5,9%
Chi phí quản lí DN 482 45,8% 1.396 23,2%
Lợi nhuận trước thuế 2.649 -1,2% 12.796 6,2%
Lợi nhuận sau thuế 2.176 -4,7% 10.554 3,4%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông cty mẹ 2.202 -4,3% 10.581 3,5%
Biên lãi ròng 15,3% 18,7%

Lũy kế cả năm 2019, Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần 56.318 tỉ đồng và lãi sau thuế 10.554 tỉ đồng, tăng lần lượt 7,1% và 3,4% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế năm vừa qua đạt 12.796 tỉ đồng.

Năm 2019, Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu tối thiểu 56.000 tỉ đồng và lãi trước thuế 11.200 tỉ đồng. Thực tế công ty hoàn thành 100,6% kế hoạch doanh thu và 114,3% kế hoạch lợi nhuận.

Phân tích theo khu vực địa lí, các khách hàng trong nước đóng góp 84,4% doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của Vinamilk trong năm 2019; thị trường nước ngoài đóng góp hơn 15% còn lại.

Cơ cấu doanh thu thuần và giá vốn hàng bán của Vinamilk theo khu vực địa lí. Trích báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

Tổng tài sản cuối năm 2019 của Vinamilk đạt 44.700 tỉ đồng, tăng trưởng 19,6% so với cùng kì năm trước. Giá trị tiền và tương đương tiền tăng 75% lên 2.665 tỉ đồng. Trong năm 2019 Vinamilk đã chi gần 3.450 tỉ đồng để trả cổ tức cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) – cổ đông lớn nhất sở hữu 36% vốn của Vinamilk.

Các khoản tiền gửi ngắn hạn cũng tăng hơn 43% lên 12.435 tỉ đồng ngày cuối năm, lãi suất đối với các khoản tiền gửi này là từ 7,1% đến 8,6%/năm.

Báo cáo tài chính cũng ghi nhận một công ty con mới của Vinamilk là CTCP GTNFoods (Mã: GTN) với tỉ lệ sở hữu 75%. Vinamilk đã hoàn tất mua lại đa số cổ phần của GTNFoods (đơn vị sở hữu thương hiệu sữa Mộc Châu) trong tháng 12/2019.

Trong quí IV/2019, GTNFoods báo lỗ sau thuế hơn 51 tỉ đồng, lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là gần 69 tỉ đồng.

Nguồn: https://vietnambiz.vn/gtnfoods-thua-lo-loi-nhuan-cua-vinamilk-qui-iv-giam-hon-100-ti-dong-20200130184457557.htm