Đường dân sinh là gì? Ví dụ sử dụng đường như thế nào?

Nhiều người hiện nay còn chưa biết đến đường dân sinh là gì? nó được dùng để làm gì? cụ thể như sau: đường dân sinh là một dạng đường giao thông ở nông thôn, nhằm chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại người dân, sinh hoạt sản xuất, vì thế người dân không đồi hỏi cao và quy mô và cấp hạng kĩ thuật. Bề rộng nền đường thường nhỏ hơn 3,0 m, mặt đường được cứng hóa bằng bê tông xi măng, rải nhựa hoặc bằng vật liệu sẵn có như gạch, đá sỏi, cấp phối suối hoặc đường đất…

Nhìn chung đường dân sinh không có khoảng cách nào xác định được phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải phù hợp với quy hoạch sản xuất và phát triển nông thôn.

Đường dân sinh là gì? Ví dụ sử dụng đường như thế nào?

Một ví dụ điển hình về đường dân sinh

Hiện tôi có mua một mảnh vườn và nhà ở . cùng với hộ gia đình ở kế sau nhà tôi chúng tôi đi cùng một con đường nhỏ .chiều rồng của đường chỉ 1.4m .Có 2 hộ hai bên đường , có đất trống . Xin hỏi luật sư ? tôi và hộ gia đình trên xin phép mở con đường đúng 3m phù hợp với quy định về đường Giao Thông nông thôn thì phải làm như thế nào ?

xin nói thêm với luât sư ( chúng tôi cũng đã xin 2 hộ có đất ở hai bên đường chuyển nhượng lai nhưng họ không đồng ý . ngoài ra con đường này cung liên thông với con đường khác trong địa bàn dân sinh ) xin luật sư giả đáp cho tôi được rõ .

Trả lời: Việc bạn và nhà sát phía sau nhà bàn bàn cách mở con đường rộng từ 1,4 m thành 3m thì đối với phần đất thuộc quyền sử dụng của bạn và nhà sát sau đó thì cứ tự làm và thỏa thuận với nhau vì là đường nội bộ do các hộ cùng quyết định. Riêng dối với phần đất thuộc gia đình hai hộ hai bên thì cần phải được sự đồng ý của hai hộ này vì liên quan đến phần mở rộng trong đất của họ nên bạn và nhà sát sau ko thể tự quyết định được