Đà Nẵng chuyển hơn 50 ha đất từ đất Khu công nghiệp sang đất ở đô thị

Chính quyền TP. Đà Nẵng, chính thức thực hiện công việc chuyển đất với mục đích chuyển từ đất Khu công nghiệp thành đất đô thị. Tại sao chính quyền Đà Nẵng lại muốn thay đổi điều này, chúng ta cùng xem.

Quyết định chuyển đất Khu công nghiệp sang đất ở đô thị

Theo báo cáo, Khu công nghiệp Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số  67/TTg ngày 23/2/1993 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu chế xuất, với tổng diện tích ban đầu là 303,275ha. Đến nay, sau nhiều lần đầu chỉnh, diện tích còn lại của Khu công nghiệp Đà Nẵng là 50,1 ha, tỉ lệ lấp đầy đạt 100%.

Khu công nghiệp Đà Nẵng là khu công nghiệp đầu tiên tại TP Đà Nẵng sớm hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, kể cả hệ thống xử lí nước thải tập trung; chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo mật độ cây xanh.

Ngày 7/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 499/TTg-CN đồng ý chủ trương đưa Khu công nghiệp Đà Nẵng ra khỏi quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020. Theo đó, giao UBND TP Đà Nẵng thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu công nghiệp trên sang đất ở đô thị theo pháp luật hiện hành về quản lí đô thị.

Ngày 18/7/2018, UBND TP ban hành Quyết định số 3069/QĐ-UBND về phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập đề án di dời. Hiện nay, các đơn vị đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành 10/2019.

Xem chi tiết: 

https://vietnammoi.vn/da-nang-dang-chuyen-hon-50-ha-dat-khu-cong-nghiep-sang-dat-o-do-thi-20190713110532722.htm?utm_source=Team_SEO&utm_medium=Social&utm_campaign=Thang12