Bảng giá xăng xe máy năm 2019 điều chỉnh như thế nào?

Mức quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện nay được điều chỉnh tại các trạm bơm xăng dầu hiện nay như sau: đối với các mặt hàng giá xăng dầu với E5 RON 92 hiện đang ở mức giá 955 đồng/lít (so với tháng trước 1,534 đồng/lít),xăng RON95 chi 383 đồng/lít (kỳ trước chi 843 đồng/lít).

Hiện tại giá xăng dầu đang bán tại các hàng xăng dầu có mức giá dao động như sau: ở mức giá xăng dầu E5 RON 92 hiện đang tăng lên ở mức giá 885 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 956 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 411 đồng/lít; dầu hỏa tăng 563 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S tăng 585 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường là:

– Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.288 đồng/lít;

– Giá xăng RON95-III không cao hơn 21.291 đồng/lít;

– Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.495 đồng/lít;

– Dầu hỏa không cao hơn 16.555 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.102 đồng/kg.

Trong hớn 1 tháng trở lại đây mức giá xăng dầu đang tiếp tục tăng giá, cụ thể tại đợt điều chỉnh mới nhất 2/7 giá xăng các loại được điều chỉnh như sau: 1.202 đồng/lít với xăng A95. Các mặt hàng dầu cũng tăng 391- 507 đồng/lít, kg tùy loại. Sau điều chỉnh, giá mỗi lít E5 tối đa 19.703 đồng; A95 có giá 21.235 đồng,…

Bảng giá xăng xe máy năm 2019 điều chỉnh như thế nào?

Cập nhật bảng giá xăng xe máy năm 2019 điều chỉnh như thế nào?

Tỷ giá: Đồng/lít

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 21,360 21,780
Xăng RON 95-II,III 21,210 21,630
Xăng E5 RON 92-II 20,210 20,510
Dầu diesel 0.05S 17,255 17,630
DO 0,001S-V 17,674 18,045
Dầu hỏa 16,220 16,540