Bảng giá chứng khoán apec

Cập nhật thông tin bảng giá chứng khoán APEC hôm nay. Hướng dẫn cách xem bảng giá chứng khoán APEC chi tiết.

Bảng giá chứng khoán apec hôm nay

Bảng giá chứng khoán apec
Bảng giá chứng khoán apec

Bảng giá chứng khoán apec luôn được cập nhật liên tục 24/24 mỗi ngày tại website: http://bg1.apec.com.vn/

Cách xem bảng giá chứng khoán apec

APEC cũng giống như những bảng giá chứng khoán online khác cũng bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Cột giá trần: Thể hiện mức giá cao nhất để nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch (mua/bán) chứng khoán, màu hồng tím.

Cột giá sàn: Thể hiện mức giá thấp nhất để nhà đầu tư quyết định đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán, màu xanh da trời.

Cột giá tham chiếu: Là mức giá đóng cửa của phiên giao dịch hôm trước, thể hiện màu vàng. Dựa vào các công thức trên có thể thấy giá tham chiếu chính là cơ sở để tính giá trần và giá sàn của hiện tại.

Cột giá khớp lệnh: Cho biết mức giá ứng với khối lượng chứng khoán được giao dịch nhiều nhất.

Cột khối lượng khớp: Thể hiện khối lượng chứng khoán được thực hiện tại mức giá khớp lệnh.

Cột thay đổi: Mang ý nghĩa thể hiện sự chênh lệch giữa mức giá hiện tại và giá tham chiếu.

Cột mua: thường có 6 cột biểu hiện cho 3 mức giá đặt mua cao nhất và khối lượng đặt mua tại mức giá tương ứng.

Cột bán: bao gồm 6 cột thể hiện 3 mức giá đặt bán thấp nhất và khối lượng chứng khoán đặt bán tại mức giá