Bảng giá cà phê mới nhất hôm nay bao nhiêu tiền 1 kg?

Thị trường giá cà phê mới nhất hôm nay trên khu vực Tây Nguyên đang ở mức dao động từ 31.200 – 34.100 đồng/kg, cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk là 34.400 đồng/kg và thấp nhất ở tỉnh Lâm Đồng 31.300 đồng/kg.

Tình hình giá cà phê chi tiết trên khu vực Tây Nguyên như sau: Giá cà phê ở Lâm Đồng đang giảm 500 đồng/kg ở huyện Bảo Lộc giá cà phê về mức 32.500 đồng/kg, Tại Di Linh, Lâm Hà giá cà phê đang dao động ngưỡng 32.500 đồng/kg.

Mặt khác giá cà phê ở Đắk Lắk hiện đang giảm mạnh 1.000 đồng/kg, tại huyện  Cư M’gar giá cà phê về ngưỡng 33.200 đồng/kg và tại Buôn Hồ giá cà phê về mức 33.900 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai giảm 400 đồng/kg  về  mức  32.900 đồng/kg.

Bảng giá cà phê mới nhất hôm nay bao nhiêu tiền 1 kg?Bảng giá cà phê mới nhất hôm nay bao nhiêu tiền 1 kg?

Tỉnh
/huyện (khu vực khảo sát)
Giá thu mua
Đơn vị: VNĐ/kg
Thay đổi
LÂM ĐỒNG
— Bảo Lộc (Robusta) 32,400 -200
— Di Linh (Robusta) 32,500 -500
— Lâm Hà (Robusta) 32,500 -400
ĐẮK LẮK
— Cư M’gar (Robusta) 33,400 -400
— Buôn Hồ (Robusta) 33,200 -400
GIA LAI
— Ia Grai (Robusta) 32,700 -300
ĐẮK NÔNG
— Gia Nghĩa (Robusta) 32.800 -500
KON TUM
— Đắk Hà (Robusta) 33.500 -500
HỒ CHÍ MINH
— R1 34,600 -300

Giá cà phê arabica giao tháng 12/2018 trên sàn (ICE Futures US) 9h00 ngày  5/10/2019, giảm 3,05USD/tấn, tương đương 2,99% về mức 990 USD/tấn, giá giao tháng 3/2020 giảm 3,10USD/tấn, tương đương 2,93% về mức 1.025USD/tấn, giá giao tháng 5/2020 giảm 3,05USD/tấn, tương đương 2,83%, về mức 1.049USD/tấn, giá giao tháng 7/202 giảm 3,05USD/tấn, tương đương 2,77%, vềmức 1.070USD/tấn.